Puteți beneficia  de un spectru larg de servicii.

Ne-ar plăcea să Vă cunoaștem și să Vă lăsăm soluția perfectă

Serviciile

Întocmirea dosarele necesare pentru:

 • Primimirea  avizele şi acordurile necesare
 • Primimirea Certificatul de Urbanism
 • Primimirea Autorizației de Construire
 • Recepția finală a construcțiilor
 • Înregistrarea imobilul la „Agenția Serviciilor Publice”, Departamentul Cadastru.
 • Proiectare
 • Verificarea proiectelor
 • Serviciu de supraveghere de autor
 • Privatizarea imobilului
 • Evaluarea posibilitățiii tehnice de partajare a imobilului
 • Elaborarea avizelor privind gradul de finalizare a constructiei.

Elaborarea Raportului de Expertiză Tehnică privind:

 • constatarea stării tehnice a constructiilor existente
 • controlul calității lucrărilor executate
 • stabilirea soluțiilor pentru aducerea construcțiilor la un nivel calitativ corespunzător cerințelor beneficiarului și normativelor tehnice în vigoare
 • evaluarea pozibilității de reconstrucție, supraetajare, extindere a construcțiilor existente
 • posibilitatea de desființare a construcțiilor existente
 • consolidarea construcțiilor existente
 • posibilitatea de comasare sau divizare a construcțiilor existente
 • aviz tehnic ce atestă gradul de executare a construcțiilor
 • încercări nedistructive asupra elementelor de construcț

ICIN Consulting  un partener de încredere!

Serviciile sunt disponibile pe tot teritoriul Republicii Moldova în termeni stabiliți conform contractului.

Urmărim să dezvoltăm parteneriate pe termen lung bazate pe încredere și de dorinta de a susține realizarea obiectivelor clientilor nostri. 

Apelând la servicii de consultanță economisiți timp și bani, procesul find optimizat și sunt evitate evetuale erori.

Timpul Înseasmnă Bani

Timpul este o resursă enorm de importantă.

Apelând la servicii de consultanță economisiți timp și bani, procesul find optimizat și sunt evitate evetuale erori.

Ne-ar plăcea să Vă cunoaștem și să Vă lăsăm soluția perfectă

Locația Contează

Serviciile sunt disponibile pe tot teritoriul Republicii Moldova în termeni stabiliți conform contractului.